محیط بان به همراه پلنگ خود به آلمان رفت

نمایش مستند محیط بان و پلنگ در آلمان با حضور کارگردان

دعوت از ایرانیان مقیم آلمان برای تماشای فیلم مستند محیط بان و پلنگ

جایزه محیط بان ایرانی از گرند پارادیزو ایتالیا

جایزه اول پارک ملی گرند پارادیزو ایتالیا به مستند محیط بان و پلنگ رسید

فتح الله امیری در رأس توجه محیط زیست

جایزه بهترین کارگردانی برای محیط بان و پلنگ

برنامه نمایش مستندهای تصویر حیات وحش در سینما حقیقت