موسسه تصویر حیات وحش از همه ی عزیزانی که بر ما منت گذاشتند و در اکران مستندهای «در گرداب انقراض» و «محیط بان و پلنگ» در بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت قدم رنجه فرمودند، کمال قدردانی و امتنان را دارد.
امیدواریم با فعالیتهای آتی خود در زمینه فرهنگ سازی برای حفاظت از حیات وحش ایران با پشتیبانی شما عزیزان همچنان ادامه دهنده این راه باشیم.
با سپاس فراوان موسسه تصویر حیات وحش