پنجمین پلنگ ماهواره ای، به نام ایران!

مستند “مرد پلنگی” جدیدترین پروژه موسسه تصویر حیات وحش با زنده گیری یک پلنگ ماده جوان و زیبا رفته رفته به نقاط حساس و جذاب خود نزدیک می شود