نوشته‌ها

گربه شنی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین

پلنگ ایرانی در تندوره

تصویربرداری از پلنگ در پارک ملی تندوره

در ادامه مراحل تصویربرداری فیلم مستند “مرد پلنگی” در پارک ملی تندوره، تصویربرداران این فیلم موفق شدند در دو مرحله از پلنگ ایرانی تصویربرداری کنند.