“در گرداب انقراض” در سازمان ملل به مناسبت روز جهانی حیات وحش

«در گرداب انقراض» به کار گردانی فتح اله امیری و تنها نماینده ایران در بخش نهایی فیلم روز جهانی حیات وحش قرار گرفت.