«چِکو» زنده است

اتفاق شگفتی که با تلاش موسسه تصویر حیات وحش اثبات شد.