زنده گیری مجدد برزو خان! پس از گذشت یکسال!

در ادامه تصویربرداری فیلم مستند  “مرد پلنگی”، برزو! پلنگ پیری که سال گذشته به تله محققان این فیلم افتاده بود مجددا دم به تله داد و زنده گیری شد. این پلنگ پیر سومین پلنگی بود که در جریان این فیلم زنده گیری و قلاده گذاری شده بود اما طبق برنامه و به گفته محمدصادق فرهادی نیا مسئول پروژه زنده گیری و قلاده گذاری پلنگ ایرانی و سرپرست تیم پژوهش این مستند، این قلاده ها پس از گذشت یکسال تحت تعقیب بودن، به طور خودکار از گردن پلنگ جدا می شوند تا حیوان بتواند به زندگی طبیعی خود ادامه بدهد.

گروه تصویربرداری در حال حاضر در پارک ملی تندوره حضور دارند.

فیلم مستند “مرد پلنگی” به کارگردانی مشترک فتح اله امیری و نیما عسگری محصول در دست تولید موسسه تصویر حیات وحش است و محمدصادق فرهادی نیا مسئول پروژه زنده گیری و قلاده گذاری پلنگ ایرانی و سرپرست تیم پژوهش این فیلم است که تصویربرداری آن سال گذشته شروع شده است و اواسط ۲۰۱۷ آماده نمایش خواهد شد.

این خبر در حال تکمیل شدن است

(عکس از نیما عسگری)

palang-borzoo