آنونس فیلم زندگی در کسوف – 1388

این فیلم به بررسی زندگی چهارگونه خفاش حشره خوار شامل : دم موشی بزرگ، دم موشی کوچک، بینی برگه ای سه دندانه و بال بلند می پردازد که همه آنها در غار خفاش دهلران در جنوب غربی ایران زندگی می کنند.

آنچه در این فیلم می بینید :

رفتارهای منحصر به فردی مانند رقص خفاش بال بلند و جفت گیری و چند همسری، نحوه ارسال و دریافت امواج فراصوت ، معرفی جانوران موجود در غار مانند عنکبوتهای بزرگ جثه از جمله یک عنکبوت ۵۰ سانتی که بزرگترین عنکبوت ثبت شده جهان است و ….

این فیلم نتیجه سه سال تحقیق و به علت صعب العبور بودن تصویربرداری مشقت بار و پرزحمتی داشته است.

اطلاعات بیشتر در مورد این فیلم در صفحه فیلم مستند زندگی در کسوف