6

آخرین رقص هوبره در آخرین روزهای تدوین

یکی از اهداف اصلی موسسه تصویر حیات وحش ساخت مستندهایی است که به حفاظت از گونه های در خطر انقراض کمک می کند. مستند «آخرین رقص هوبره» از این گونه فیلم هاست.

هوبره پرنده زیبای دشت های ایران سالها توسط پرنده های شکاری اعراب خلیج فارس شکار می شد. اما بعد از ممنوعیت شکار آنها اتفاقات دیگری افتاد که باعث شد هر روز این گونه ارزشمند رو به سوی انقراض برود.

این اثر به تهیه کنندگی دکتر محمد علاء و کارگردانی مشترک فتح اله امیری و نیما عسگری روزهای نهایی تدوین را می گذراند.