تصویربرداری از یک قلاده کاراکال زیبا در منطقه شکار ممنوع آریز

از یک قلاده کاراکال زیبا در منطقه شکار ممنوع آریز شهرستان بافق استان یزد با همکاری محیط بانان منطقه، توسط دوربین های تله ای موسسه تصویرحیات وحش تصویربرداری شد.