اکران خیریه مستند”محیط بان و پلنگ” به نفع محیط بانان آسیب دیده در زلزله کرمانشاه

انجمن دوستداران محیط زیست ایلام به جهت کمک به محیط بانان آسیب دیدگان زلزله اخیر کرمانشاه اقدام به اکران خیریه مستند «محیط بان و پلنگ» نمونه است که تمام عواید آن صرف کمک به زلزله زدگان و آسیب دیدگان این حادثه دلخراش خواهد شد.

زمان اکران: جمعه 3 آذر 1396 – ساعت 15 تا 17

مکان اکران: ایلام – خیابان پیروزی – مجتمع ارشاد – سینما فرهنگ

محل فروش بلیط: فروشگاه شکرستان – فروشگاه مای کامپیوتر – شرکت هواپیمایی الغدیر – فروشگاه هرمس